Hamburgischer Ju-Jutsu Verband e.V.
Fachverband für Ju-Jutsu, Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu und artverwandte Sportarten
Mit Sicherheit - Lebensgefühl

FrauenselbstSicherheit

FrauenselbstSicherheit im Verein NTSV am 08. Mai 2020
Informationen und Anmeldung: Sportbüro NTSV• kohlmorgen@niendorfer-tsv.de • Tel: 040 55 42 160